Hướng dẫn cài đặt và crack Corel Draw Graphics Suite X3.
Corel Draw Graphics Suite X3 là một những phần mềm ứng dụng vẽ đồ họa trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cài đặt và crack Corel Draw Graphics Suite X3.



bước đầu tiên: cài đặt Corel Draw Graphics Suite X3 là bạn ngắt kết nói mạng.
tắt kết nối mạng
tắt kết nối mạng
Bước 2: chạy file setup và mở keygen và bắt đầu cài đặt Corel Draw Graphics Suite X3 ở bước này bạn coppy Serial Number và paste vào Already have a Trial serial number? -> Continue

và Next Next cho đến khi cài đặt xong chương trình.
Bước 3: bắt đầu crack Corel Draw Graphics Suite X3. Khởi động chương trình corel x3  khi chương trình chạy xong sẽ như hình bên dưới.
crack Corel Draw Graphics Suite X3
Crack Corel Draw Graphics Suite X3
Bạn chọn Already Purchased.
Bạn coppy Serial Number và  và paste vào Please enter your key rồi kéo thanh trượt xuống dưới và nhấn vào nút Phone Corel.

Bạn coppy dãy số (5 ô) ở dòng Installation Code bên corel paste vào Installation Code bên kaygen và nhấn nút Activate. Rồi coppy Activation Code bên keygen và Paste vào Activation Code corel(chú ý là dùng ctrl+v không nó sẽ không hiển thị nút Continue). Bạn nhấn Continue là xong. Quá trình Crack Corel Draw Graphics Suite X3 đã hoàn tất.
hướng dẫn crack corel x3 hoàn tất
hướng dẫn crack corel x3 hoàn tất

 Hướng dẫn cài đặt và crack Corel Draw Graphics Suite X3.

Advertisement

0 comments:

Post a Comment

 
Top